Kalender

Valmimas on Läänemaa spordiinfo veebileht

Ootan ettepanekuid ja arvamusi veebilehe täiendamise kohta hiljemalt 19. septembriks! Infot hakatakse sinna nüüd pidevalt lisama (selles osas kindlasti kahe kuu jooksul lehekülg täieneb).
Maakonna spordiinfo eest vastutavad Spordiliit Läänela ( Heikki Sool ja spordispetsialist Mariliis Lazarev) ja Lääne Maavalitsus (Ülle Lass). Koolispordi värske info eest vastutab Mati Seppi.
Terviseedenduse info eest hakkab vastutama Hele Leek (vajalik link lisatakse täna-homme). Rohkem hetkel toimetajaid ei ole. Kõik saavad oma soovid/andmed edastada nendele inimestele. Kellel oma klubi veebileht, see täiendab oma lehte ja viide klubi lehele saab olema portaalist vastava klubi üldtutvustuse juurest. Spordiklubidel pöörata eriliselt tähelepanu tutvustusele, mille olen koostatud teie poolt esitatud arengukavade ja muu info põhjal, mis olemas oli. Kui soovite seda täiendada/parandada, siis kõike sellist infot ootan samuti 19.septembriks. Palun saata paranduste täistekstid Wordi dokumendina. Infot enda klubi ajaloost ja tegemistest teate Teie ju kõige paremini kajastada! Info, ettepanekud, arvamused jms palun edastada Ulle.Lass@lmv.ee .
Peale 19. septembrit teen ettepanekutest, arvamustest kokkuvõtted ja veebileht täiendatakse võimalikult paljude Teie ettepanekute põhjal. Arutlen meelsasti kodulehe teemadel ka telefoni teel. Ootan teie kõikide abi, et Lääne maakonna sport saaks vääriliselt kajastatud!

  

Ülle Lass
Lääne Maavalitsus
472 5647
517 1746