Kalender

Juhatus

Spordiliit Läänela juhatusse kuuluvad:

President
Urmas Koppe

Juhatuse liikmed
Varje Paaliste
Triin Vellemäe (valitud juhatusse 14.juuli 2023)
Heigo Hein
Meelis Nukki

Juhatuse koosseis kinnitati 7. märtsil 2022. Juhatus valiti ametisse neljaks aastaks.