Juhatus

Spordiliit Läänela juhatusse kuuluvad:

President
Urmas Koppe

Juhatuse liikmed
Varje Paaliste
Tiit Koel
Heigo Hein
Meelis Nukki

Juhatuse koosseis kinnitati 13. märtsil 2018. Juhatus valiti ametisse neljaks aastaks.