Juhatus

Spordiliit Läänela juhatusse kuuluvad:

President
Urmas Koppe

Juhatuse liikmed
Varje Paaliste
Lauri Tanner
Heigo Hein
Meelis Nukki

Juhatuse koosseis kinnitati 7. märtsil 2022. Juhatus valiti ametisse neljaks aastaks.