Kalender

Reglemendid ja vormid

Juhatuse koosolekul 23. jaanuaril vaadati üle eelarve 2024. aastaks. Tulenevalt eelarve arutelust:

OTSUSTATI:

1.Spordiliit ei tasu võistlustel osalemiste sõidukulusid.

2.Osavõtutasusid EMSL Jõud ja ESVL* võistlustel tasutakse vaid kokkuleppel spordiliiduga enne võistlustel osalemist. Sellest tulenevalt:
2.1 Teatada spordiliidule osalemise soovist
2.2 Esitada osalejate nimekiri (märkides ära, mis võistlusel osaletakse, sünniaastad)
2.3 Toetatakse vaid maakondliku arvestusega võistlusi, kus osaleb vähemalt 7 maakonda.
2.4 Spordiliit eelistab registreerimist spordiliidu kaudu.

3. Eesti meistrivõistlustel osalemist üldjuhul ei rahasta. Erijuhtumid arutatakse läbi spordiliidu juhatuses eelarveliste võimaluste olemasolul.

*ESVL – Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit

Info:
Ülle Lass
spordiliit@laanesport.ee
+3725171746