Kalender

Leader strateegia koostamine Lääne maakonnas

Kõikidel sprdihuvilistel maainimestel  palutakse osaleda ja kaasa mõelda strateegia koostamisel.

Leader arengufoorumite toimumisajad käeoleval nädalal:

  • 11-09-2007 – 11-09-2007 Kõmsi rahvamajas

  • 12-09-2007 – 12-09-2007 Altmõisa külalistemajas 

  • 13-09-2007 – 13-09-2007 Koela Talumuuseumis

Info lingilt: http://www.kklm.ee/

Rohkem infot Läänemaa Arenduskeskus – Margus Medell – telef 5286024; e-mail margus@lak.ee