Sport ühendab rahvaid

ID #19740
Kaanepilt: sport ühendab rahvaid 2
Autor(id) Heikki Roiko-Jokela
Väljaandmise aasta 2021
Väljaandja Eesti Spordiajaloo Selts
Märkused
Sisukokkuvõte

Tegemist on huvitavalt, ladusa sulega kirja pandud akadeemilise uurimusega, mille soomekeelse algvariandi väljaandja on Soome Spordiajaloo Selts ja autoriks seltsi esimees, Jyväskylä Ülikooli kaasprofessor, ajaloolane Heikki Roiko-Jokela.
Rõhk on spordil kui rahvusliku identiteedi kandjal, Soome ja Eesti vahelist sportlikku läbikäimist vaatleb autor poliitiliste suhete osana. Ka osana ühiskonnast, selle väärtuste peegeldusena. Rahvuslike matšide, tulemuste, sportlaste ja teiste tegijate kaudu mõtestatakse, mida tähendasid riikide vahelised sportlikud suhted soomlastele ja eestlastele, millisena neid kirjeldati ja millised väljakutsed nende arenguga olid seotud.