Kalender

Ajalugu ja tänapäev

1928.a. 1.augustil spordiselts “Läänela” asutamiskoosolekule kogunes üle 50 osavõtja. Uue seltsi juhatusse valiti major Tõnso, doktor Gutfeldt, proua Laane ja härrad Krausberg, Sephans, R. Rosenberg, Sõerd. Revisjonikomisjoni valiti härrad Tammeveski, Rosenberg ja Evald. Liikmemaksuks määrati 1 kroon aastas.

Edasi volitas koosolek valitud juhatusel kokku kutsuda spordiväljaku ehitamise komitee.  Samuti peeti tarvilikuks astuda spordi keskliidu liikmeks. Koosoleku lõppedes pidas uus juhatus esimese koosoleku, kus kõigepealt jagati ära ametid. “Läänela”esimeheks sai major Tõnso, abiks hr. Krausberg, kirjatoimetajaks hr. Sõerd, abiks hr. Sephans, kassahoidjaks pr. Laane, varahoidjaks hr. Rosenberg ja arstiks dr. Gutfeldt. Uuele seltsile tegevuseks hädavajaliku aluskapitali soetamiseks otsustatakse lähemal ajal pidu korraldada.

Spordiselts “Läänela” tegutses kuni nõukogude okupatsioonini 1940.a. 1937.a. moodustati ajutine juhatus Läänemaa Spordiliidu asutamiseks. Esimees oli F. Tõnso, abiesimees V. Kvarnström ning sekretär M. Randla. Aadressiks Haapsalu, Piirivalve staap.

1940.a. oli Läänemaa Spordiliit olemas, kuid vahepealsed andmed on selgitamisel.

20.märtsil 1990.a. toimus Lääne Maakonna Spordiliidu asutamiskoosolek, kus osalesid V. Kuhi, T. Hein, A. Taal, H. Rennu, E. Madalik, A. Ammas, V. Tõkke, U. Lints, M. Laimets, E. Nelis, R. Porri ja A. Kasemaa. Päevakorras oli liikmeks astumise avalduste vastuvõtmine. Asutajaliikmeteks olid: Vehklemisklubi “En Garde”, Spordiklubi “Paralepa”, Jalgrattaklubi “Paralepa”, Haapsalu KEK-I Jahisportlaste klubi, Haapsalu KEK-I Tenniseklubi, Orienteerumisklubi “Okas”, Tenniseklubi “Promenaad” ja Haapsalu Kompleksspordibaas. Spordiliidu esimeheks valiti Vello Kuhi. Seega loeti lõppenuks Lääne Maakonna Spordivolikogu tegevus.

10.oktoobril 1990.a. valiti spordiliidu juhatusse E. Nelis, A. Tuisk, V. Kuhi, U. Lints, E. Madalik, E. Kerge, A. Reede ja R. Porri. Esimeheks valiti Vello Kuhi ja aseesimeheks Uno Lints.

Praegu on spordiliit katusorganisatsiooniks 30-le spordiklubile, -seltsile ja -liidule. Üheks spordiliidu ülesandeks on kõigi maakonnas tegutsevate klubide kaasamine liidu tegevusse ning aidata kaasa  spordiklubide moodustamisele omavalitsustes. Spordiliidu juhatus on 5-liikmeline ja seda juhib Urmas Koppe. Spordiliit on Eesti Olümpiakomitee, Eestimaa Spordiliidu “Jõud” ning Eesti Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liidu liige.