Kalender

Palivere keskuse arengutest

Terve eelmisel nädala oli Palivere liikumisradadel palju sebimist. Palivere arendamise suur toetaja  SA Eesti Terviserajad (Jaanus Pulles) oli saatnud kohale freesimismasina, et uued planeeritavad rajad enne talve tulekut valmis saaks ja olemasolevad parendatud oleks. RMK poolt kevadel teostatud raadamise tulemusena on võimalik kasutusele võtta nii mõnigi huvitav uus rajalõik. Terve nädala askeldas liikumisradadel ka Läänemaa suuselu eestvedaja Juhan Lukk, Suusaklubist Sula.

Laupäeval kogunesid talgulised liikumisradasid siluma. Talgutel käis päeva jooksul läbi 17 inimest. Talgulistele pakuti suppi ja sooja teed.

Toimunu taustal on avalikkusele hea teada anda, et Palivere arengud toimuvad just sellise tempoga kui peab. Suvel andsime Lääne Elu vahendusel  (23. juuli) teada, et arendusprojekt sai lõpuks keskkonnaametilt rohelise tee. Rajatiste alla jääva maa munitsipaliseerimine on sealmaal, et Keskkonnaministeerium taotleb praegu Riigikogu Majanduskomisjoni luba tasuta riigivara võõrandamiseks Taebla vallale.

Augustis lõppes projekteerimise riigihange. Saime valmis Palivere ehitusprojekti koos ehituseelarvega. Alanud on 2006. aastal valminud arengukava ja TTA (teostatavuse ja taluvuse analüüsi) ülevaatamine ning täiendamine. Ilma neid samme läbimata ei saa esitada rahastustaotlusi fondidesse. Käivad eeltööd ja dokumentatsiooni korrastamine jaanuarist EAS-ile esitatava rahastustaotluse Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi.

Keskuse arendamisega ei tohi me aga unustada oma võrgustikku. Palivere liikumisradadel viiakse läbi palju erinevaid maakondlikke üritusi: Palivere suusamaraton, rattakrossid, jooksuvõistlused, kepikõnniüritused, orienteerumisvõistlused, valdade  talimängud jne. Üritusi korraldavad Spordiliit Läänela, Suusaklubi Sula, Läänemaa Orienteerumisklubi Okas, Jalgrattaklubi Paralepa, Läänemaa Skautide Malev, Ridala Spordiklubi, Palivere Spordiklubi, Läänemaa Koolispordi Liit, Läänemaa koolid ja asutused.  Lisaks organiseeritud  võistlustele  kasutavad liikumisradu tervise- ja harrastussportlased kogu Läänemaalt ja mujalt.

Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse (TTSK) missiooniks valmimisel on pakkuda kvaliteetset keskkonnasõbralikku aktiivse puhkuse veetmise võimalust Läänemaa elanikele ja külastajatele (turistidele) puhtas looduses.

Soovime, et aastaks 2015 on Palivere TTSK kujunenud Vabariigis arvestatavaks turismi,- tervise- ja harrastusspordi tervikliku teenuse pakkujaks, teenindades aastaringselt turismi-, tervise- ja harrastusspordiga tegelejaid nii maakonnas kui kogu vabariigis. Keskuse valmimisega aitame kaasa elanikkonna tervise paranemisele, noorte vaba aja sisustamisele, piirkonna maine kujundamisele, kohalike MTÜde ning SA-te jätkusuutlikkusele, ettevõtluskeskkonna arendamisele, uute töökohtade loomisele.

Palivere TTSK arendamisele on nelja aastaga panustatud juba 2,1 milj krooni. Head toetajad on olnud Kultuuriministeerium, Läänemaa Omavalitsuste Liit, Lääne Maavalitsus, SA Eesti Terviserajad.

Palivere Turismi ja tervisespordikeskust arendab SA Põhja-Läänema Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus. Projektijuht on Palivere arendamise sisu ja hing Mati Kallemets.

Ülle Lass
SA Põhja-Läänema Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus
Juhatuse esimees
517 1746