Kalender

Maakonna spordi teemakoja kokkusaamine

Päevakorras:

13.00   Eesti Koolispordi arengud, rahastamine. Madis Pettai, ESKL tegevjuht
14.00   Liikumisharrastuse edendamine Läänemaal Lihula, Martna, Nõva ja Taebla
            valla näitel. Haapsalu 2009, Haapsalu Kolledþi bakalaureusetöö tutvustus
            (Aivi Koppelmaa).
14.20    Läänela teated (mis teoksil, mis olnud, mis tulemas veel sel aastal) – 
            Heikki Sool
14.30    Läänemaa Koolispordi Liidu teated (Mati Seppi)
14.40    Maakonna spordi arengukava seire, mõõdikud
            Arengukava tegevuskava täiendamine (vajadusel)
            Arengukava lisade ülevaatamine
            Spordirajatiste register

15.30 – 16.30  Spordinõukogu töökoosolek
· Spordipreemia kandidaatide arutelu
· Muud küsimused

Palun teata oma osalemisest hiljemalt esmaspäeva ( 9. novembri) lõunaks, 12.00

Info ja osalemisest teatamine:

Ülle Lass
Lääne Maavalitsus
472 5647
517 1746