Kalender

Riik toetab konverentside ning kultuuri- ja spordiürituste läbiviimist 23 miljoniga

Toetuse andmise eesmärgiks on Eestit külastavate väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine, motiveerides korraldama Eestis rahvusvahelisi konverentse ning kultuuri- ja spordiüritusi. Toetuse alaeesmärk on turismi hooajalisuse vähendamine.

Toetatav üritus peab olema rahvusvaheliselt huvipakkuv ning aitama kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele. Lisatingimusena peab toetatava ürituse väliskülastajate ööbimiste minimaalne koguarv olema majutusettevõttes vähemalt 300.

Ühe projekti toetussumma on 0,3 kuni 1 miljonit krooni, toetus võib katta kuni 70 protsenti abikõlblikest kuludest.

Määruse järgi saavad rahvusvaheliste konverentside ja kultuuri- ja spordiürituste kavandamiseks ja läbiviimiseks toetust taotleda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Taotluste vastuvõtmise algusest ja nende esitamise tähtaegadest teavitab EAS. Toetusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo:
Rasmus Ruuda
MKM-i nõunik
6256429