Kalender

Harrastusspordi toetuste taotlusi saab esitada 25. jaanuarini

Harrastusspordi 2013. aasta eelarveliste vahendite taotlusi võetakse vastu 25. jaanauarini. 

Toetuse saamiseks tuleb Lääne Maakonna Spordiliidule Läänela hiljemalt 25. jaanuariks esitada vormikohane taotlus (vorm http://laane.maavalitsus.ee/et/harrastusspordi-toetused).
Lääne maavanem on muutnud oma 17.01.2013 nr 1-1/2013/8 korraldusega „Harrastusspordi toetuste taotlemise, menetlemise ja eraldamise korda”.