Kalender

2019. aasta meistri- ja karikavõistluste ankeete saab esitada 15. detsembrini

Alates tänasest on kahe kuu vältel võimalik esitada taotlusi Lääne maakonna meistri- ja karikavõistluste läbiviimiseks 2019. aastal.

Spordiseaduse §4 ütleb, et maakonna spordiliit on maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus, kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ja kellel on ainuõigus korraldada maakonna meistri- ja karikavõistlusi ning anda vastavaid tiitleid.

Ankeet esitada hiljemalt 15. detsembriks 2018 SIIN  

Võistluste korraldust saavad taotleda Läänemaa klubid, kes on Eesti Spordiregistri andmetel täitnud seadusest tulenevaid kohustusi õigeaegselt. Vt Eesti Spordiregistrist.

Kui ühele võistlusele on mitu korraldussoovi, siis kinnitab Läänela juhatus ühe nendest korraldajaks (põhjendatud selgitusega). Läänela juhatus kinnitab meistri- ja karikavõistluste korraldajad 2019. a jaanuaris Kultuuriministeeriumiga sõlmitud lepingu põhjal tulenevast rahalisest võimalusest. Sellest antakse taotlejatele teada.

Ankeet palun täita võimalikult täpselt ja informatiivselt. Täita tuleb kõik lahtrid. Vajadusel saab ankeedi täitmist teha spordiliidu tegevjuhiga koos.

Meelespea: Juhend, korralduse kuupäev (kui ankeedi täitmise hetkel ei tea) ja algusaeg esitatakse spordiliidule kooskõlastamiseks hiljemalt 1 kuu enne võistlust. Juhend peab vastama Läänela juhatuse poolt kinnitatud reglemendile.  

Juhendi mustandi võib saata parema nägemuse saamiseks ankeedi ärasaatmise järel spordiliit@laanesport.ee

Vajadusel konsulteeri:
Ülle Lass
Tegevjuht
SL Läänela
spordiliit@laanesport.ee
5171746 
472 5067