Kalender

Tartus toimus Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu 25. tegevusaasta konverents „Liikumine-Rõõm-Õppimine“

2.-3. november 2018  toimus Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu 25. tegevusaasta konverents „ Liikumine-Rõõm-Õppimine“ Tartu Loomemajanduskeskuses, kus osales ligi 80 kehalise kasvatuse õpetajat üle Eesti. Läänemaad esindas sel aastal 3 kehalise kasvatuse õpetajat.

Esimesel päeval keskenduti konverentsil kehalise kasvatuse uuenduste edulugudele ja värskete uuringu tulemustele.

Peale EKKLiidu juhatuse aseesimehe Anne Välja avasõnu esines ettekandega Eesti Ujumisliidu projektijuht Helen Link, kes tutvustas kooliujumise uue ainekava aluseid ja seda toetavaid materjale. Materjalidega võib tutvuda siin:  www.kooliujumine.ee

Kuusalu Keskkooli ujumise ja kehalise kasvatuse õpetaja Maria Trei jagas põnevaid praktilisi kogemusi oma kooli näidetel, kuidas õpilased omandavad ujumisoskuse läbi erinevate mängude.

Tartu Ülikooli Tervisekasvatuse lektor ja Liikumislabori juhataja Merike Kull tutvustas Liikuma kutsuva kooli teaduspõhist programmi, millega on liitunud 40 kooli, keda innustab soov tagada igale õpilasele võimalus liikuda koolipäeva jooksul aktiivselt vähemalt 60 minutit.

Programmi sisuga on võimalik tutvuda siin: http://liikumislabor.ut.ee/

Kuristiku Gümnaasiumi direktor Raino Liblik tutvustas oma kooli erinevaid võimalusi, kuidas õpilased ja õpetajad koolipäeva jooksul rohkem liikuma panna.

Aktiivsetest tundidest ja vahetundidest tegid kokkuvõtted Tartu Ülikooli Liikumislaborist Maarja Kalma ja Kristi Vaher.

„Koolilaste kehalise võimekuse ja aktiivsuse uuringu tulemusi“ tutvustas Kirsti Pedak – Tallinna Ülikoolist, kes tuleb  koos Karin Baskiniga 23.11.2018 TLÜ Haapsalu Kolledžisse tutvustama kõigile Läänemaa kehalise kasvatuse õpetajatele ja sporditöötajatele sama uuringut ning arutama, kuidas õpilaste kehalist võimekust parandada ning õpilasi rohkem aktiivselt liikuma panna.

Esimese päeva viimase ettekande tegi Anu Sööt TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast teemal  „Tantsuline liikumine uues ainekavas“.

Raina Luhakooder (EKKLiidu juhatuse esimees) tutvustas 5.-9.08.2019 Paides toimuva EKKLiidu Rahvusvahelise suvekursuse majutusvõimalusi.

Päev lõppes meeleoluka kultuuriprogrammiga, kus esinesid Hugo Treffneri Gümnaasiumi rahavatantsurühm  ning EKKLiit tunnustas tänukirjadega iga maakonna silmapaistvamaid kehalise kasvatuse õpetajaid. Läänemaalt  tunnustati tänukirja ja kingitusega kauaaegseid kehalise kasvatuse õpetajaid,  Pille Raudseppa Ridala Põhikoolist  ja Laine Küttimit Haapsalu Linna Algkoolist Foto Leelo Paju). 

Teise päeva juhtkiri oli „Uue generatsiooni õppija ja kaasaegne õpetaja“.

Päeva esimese ettekandega esines EOK projektijuht Natalja Inno, kes tõi välja EOK ja kooli seosed, peamised tegevusvaldkonnad ning EOK panust õpilaste liikumisvõimaluste suurendamise võimalustest. Tõi välja EOA erinevad  spordiprojektid ning tutvustas 15.11.2018 Paides toimuva Eesti Spordi Kongressi esinejaid ja teemasid.

Mati Tikerpuu, Kaitseväe Peastaabi väljaõppeosakonna ülem esines ettekandega „Kutsealuste kehaline võimekus ja kooli roll“. Ettekandes  tutvustati kaitseväe üldfüüsilisi teste ajateenistuse jooksul ning tõdeti, et endiselt ei oma ajateenistusse astujad vajalikku kehalist ettevalmistust, kuid tänu järjepidevale treeningule ajateenistuse jooksul, kehalise võimekuse tase tõuseb oluliselt. Kooli roll võiks seisneda selles, et õpilasi suunatakse järjepidevalt kehalisele aktiivsusele, õpetatakse individuaalse treeningu põhimõtteid, tekitatakse harjumus spordiga tegelemiseks ja arendatakse kohanemisvõimet.

Mario Mäeots,  Haridusteaduste instituudi programmijuhi emotsionaalse ettekande „Digitaalne kirjaoskus  vs  digipädevus  ja liikumine“ sõnum oli – eesmärk: miks ja kuidas kasutada digioskuseid koolitunnis, et panna lapsed liikuma ja et õpilastest kasvaksid digitaalselt kirjaoskajad kodanikud.

Konverentsi lõpetas Anzori Barkalaja – TÜ Haridusuuenduskeskusest, kes esines pika ja põhjaliku ettekandega „Nüüdisaegse õpikäsitluse rakendumisest Eesti koolides“. Mis on õppimine ja mis on õpetamine?

Konverents lõppes osalejatele tunnistuste jagamise ja kojusõiduga.


Leelo Paju
Läänemaa kehalise kasvatuse ainesektsiooni juht
Läänemaa Ühisgümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja