Kalender

Tehti kokkuvõtteid spordiaastast 2010

Spordikonverentsil Uuemõisa mõisas andis maavanem Neeme Suur ülevaate spordi toimimisest Läänemaal. Ettekandes algatatud põhilisem murekoht treeneri palga teemal leidis käsitlemist veel mitmes järgneva esineja jutus.
Ülle Lass tegi kokkuvõtteid saabunud tagasisidest maakonna spordi arengukava osas ning tundis heameelt selle üle, et kõik omavalitsused oma arengukavades spordi arendamisele on mõelnud. Koostöös omavalitsuste ja spordiklubidega loodetakse maakonna spordi arengusuunad kolmeks aastaks siiski paika saada jaanuari lõpuks.
Ülle Erman rääkis omavalitsuste rollist spordi arendajatena alates seadusparagrahvidest kuni valla hea tahteni välja. Spordirahvast kutsus ta üles kasutama maksimaalselt seda, mis täna juba olemas on. Samuti toonitas ta, et omavalitsus ei suuda kõike kinni maksta. 
Spordiliidu tegevjuht Heikki Sool andis ülevaate suurematest ettevõtmistest 2010. aastal ning tutvustas saabunud aasta plaane. Ettekanne sisaldas ka rahalist ülevaadet ja ettepanekuid toetuste jagamiseks.
Lauri Luik rääkis palju juba 11. november 2010. aastal Nokia Kontserdimajas toimunud VII Eesti Spordi Kongressil kuuldut. Esineja mainis ringiraha tagasitoomist, treenerite sotsiaalsete garantiide tagamisest, spordi rahade korrigeerimisest, spordiklubide võimalusest sarnaselt huvikoolidele lapse õppemaksust tulumaksu tagastamisele, saavutusspordtlaste garantiidest. Samuti arvab Lauri Luik, et senisest enam peaks kontrollima vahendite suunamist ehitistele. 
Hele Leek-Ambur tutvustas maakonna terviseprofiili ja andis ülevaate  turvalisuse teemakoja tegevustest ja tulemustest. Terviseprofiil dokument, mis kirjeldab maakonda läbi tervise asbekti – rahvastiku tervisenäitajad, tervisepoliitikad, võimalused, mis on positiivne, mis probleemne.
Hea oli tõdeda , et maakonna elanike terviseteadlikkus on tõusnud ja inimesed väärtustavad enam enda ja oma perekonna tervist.

Pärast seminari kogunesid kõik spordihuvilised Uuemõisa valgesse saali, et kuulutada välja maakonna parimad sportlased ja anda üle spordipreemiad.

Ülle Lass
Lääne Maavalitsus