Kalender

Sõltuvusained ja AIDS

   nimetus  eks. arv 

1

 Kuidas loobuda sigareti suitsetamisest – Teie saate aidata

 2

2

 Tubakavaba Euroopa tegevusplaan, 1994  

3

 Noorukite Tubakaprojekti infomaterjal – Eesti Tervusekasvatuse keskus  

4

 Tervisedendus ja suitsetamise ennetamine Eesti koolides 2001-2002-2003, Tallinn  

5

 Tappev reklaam – Tallinn, 1994  

6

 Preventsiooni käsiraamat – alkohol, narkootikumid ja tubakas. – 2001  

7

 Teadusvaade alkoholile,  2002  

8

 Narkomaania Eestis 2005  

9

 Narkootikumide ohud – Boris Loogna, 2000  

10

 Trendid koolinoorte uimastitarvitamises,  2004  

11

 Laseme noortel olla mõnusad uimastiteta – metoodiline õppevahend õpetajatele,  1998  

12

 "Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus" – õpetajaraamat 4-6. Klassile, 2001

 3

13

 "Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus" – õpetajaraamat 7-9. Klassile ja gümnaasiumile, 2004

 3

14

 Narkoprobleemide olukord Euroopa Liidus ja Norras, aastaaruanne 2004  

15

 Väärtuskasvatuslik uimastipreventsiooniprogramm CAMERA OBSCURA – õppematerjal põhikooli vanemale astmele, 2002

 2

16

 Uimastipreventsioon koolis – metoodiline materjal õpetajatele  

17

 Uimastipreventsiooni koolitasandi tunnikonspektid – metoodiline materjal õpetajatele  

18

 Narkootikumid ning doping ja muud tervistkahjustavad ained, 1999  

19

 Me saame palju ära teha selleks, et meie lastest ei saaks sõltlased  jaotusmat.

20

 Ma tahan oma last narkootikumide eest kaitsta  jaotusmat.

21

 Narkootikumid – kooliõpilaste mure? – Kursusetöö, 2001  

22

 Mina Sina Mina,  2004  

23

 HIV-nakkuse ja AIDS-i olemus ning ennetamine – Maarike Harro, Kristi Rüütel,  2004  

24

 HIV/AIDS-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas. Uurimusraport. TAI, 2003  

25

 Nii peaks rääkima AIDS-ist, seksist ja narkomaaniast – abiks lastevanematele,  1999  

26

 Ole tubaka vaba õpetajaraamat ja 2 filmi  

27

 Euroopa ja selle riikide alkoholipoliitika  

28

 Uimastiprobleemide olukord Euroopas- Aastaaruanne 2005  

29

 Estonia Drug Situation – 2005  

30

 HIV/AIDSI temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas – Liilia Lõhmus, Aire Trummal TAI 2005  

31

 Tervishoiutöötajate roll tubaka tarbimise leviku vähendamisel TAI 2006

 4

32

 HIV/AIDS-i ennetustegevus Eestis 2004. Ja 2005. Aastal. Aire Trummal Liilia Lõhmus. Tallinn 2006  


Konverentside, seminaride materjalid

  • Alkohol, uimastid, probleemid ja nende ennetamine- loengute kogumik, seminaril 25-26.10.1996 Jõulumäel
  • Konverentsi "Uimastivaba Eesti" ettekannete teesid, 28.-29.05.1999
  • Konverentsi "Uimastivaba Eesti" ettekannete teesid, 8-9.09.2000, Tallinnas
  • Konverentsi "Alkoholismi ja narkom. ennetusprogramm aastateks 1997-2007" teesid, 9.10.2001, Tallinnas
  • Konverentsi "Alkoholismi ja narkomaania ennetusprogramm aastateks 1997-2007" teesid, 27.-28.11.2002, Narvas
  • Ühiskonverentsi "Alkoholismi ja narkomaania ennetamisprogramm ja HIV/AIDS-i ennetamisprogramm" teesid, 2.-3.12.2003,  Tartus