Kalender

Statistika ja tervise uurimused

   nimetus  eks. arv 

1

 Sotsiaalministeeriumi haldusala arvudes – Tallinn 1999  

2

 Sotsiaalministeeriumi haldusala arvudes 2000 – Tallinn 2000

 2

3

 Eesti täiskasvanud elanikkonna terviseuuring, kevad 1994  

4

 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring, kevad 1996  

5

 Eesti täiskasvanud elanikkonna terviseuuring, kevad 1998  

6

 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring, kevad 2000  

7

 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring, kevad 2002  

8

 Eesti tervishoiustatistika aastaraamat 1994, Tallinn  

9

 Eesti tervishoiustatistika aastaraamat 1995-1996, Tallinn

 2

10

 Eesti tervishoiustatistika 1992-1999,  Tallinn, 2000

 3

11

 Eesti tervishoid 1990-1995, Tallinn 1996  

12

 Viljandi maakond arengus – kommentaaridega aastaraamat 1996  

13

 Viljandi maakond arengus – kommentaaridega aastaraamat 1999  

14

 Tervise Arengu Instituudi aastaaruanne 2003  

15

 Lühiraport täiskasvanute tervisekäitumise trendidest erinevates sots majanduslikes rühmades 1990-2004, Tallinn 2005  

16

 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, 2006  

17

 Eesti tervishoiustatistika aastaraamat 2004