Kalender

Suusahooaeg on lõppenud!

Kevad on tasapisi ligi hiilimas ning taas on üks talvehooaeg lõppenud. Möödunud talv tõi kaasa soodsad tingimused, tänu millele oli igaühel võimalik tegeleda talviste spordialadega ja saada osa tervislikust eluviisist.  Läänemaa koolides hinnatakse talviseid spordialasid samuti kõrgelt ja sobivate ilmaoludega käiakse näiteks suusatamas või uisutamas. Tegime väikese ülevaate Läänemaa tublidest kehalise kasvatuse õpetajatest, kes lapsi tundides aktiivselt lumele viisid.

Kullamaa keskkooli tüdrukud käisid õpetaja Maarja Jõevee juhendamisel Kullamaal suusatamas neljal nädalal. Suusatamisest võtsid osa 7. – 12. klassi tüdrukud, kellest 4 tüdrukut suusatas esmakordselt ( kolm neist Ukraina tüdrukud). Tüdrukutel endil suuski olema ei pidanud, vaid kasutada olid kooli suusad. Rajad tegi suusatamiseks Kullamaa kooli endine õpetaja Peep Jõevee.

Ridala põhikool käib igal talvel kehalise kasvatuse tundides suusatamas, kui lumeolud seda vähegi võimaldavad.  Osa võetakse ka maakonna koolide suusapäevast ja korraldatakse võimalusel koolisiseseid suusavõistlusi. Koolil on Leader programmist Ridala põhikooli spordiklubi projekti taotlusega muretsetud 22 suusakomplekti ja 10 komplekti  50% omaosalusega Eesti KSL toetusel (projektijuht P. Raudsepp). Lisaks on kool võimaldanud veel juurde osta viis komplekti. Suusaraja tegemise ja hooldusega Mäemõisa pargis tegelevad kogukonna vabatahtlikud entusiastid – Kaido Märss ja Mattis Trei.

Haapsalu linna algkooli suusatunnid toimusid Palivere Turismi – ja Tervisespordikeskuses. Kokku käidi suusatamas kuuel korral. Kõik kooli õpilased said 1 suusatunni. Kahjuks puudub koolil oma suusabaas, et suusatunde regulaarselt läbi viia. Õpilastega käisid suusatamas Kadri Kaljuvere, Ulrika Tülp ning Bert Rotberg.

Haapsalu linna algkooli õpilased suusatamas

Palivere põhikoolis käisid õpetaja Riina Kopti juhendamisel suusahooajal lumel kõik klassid. Kõige rohkem suusatunde said kolmanda, neljanda ja viienda klassi õpilased, kes käisid suusatamas suisa kuuel korral. Ka esimese klassi õpilased said suusatama lausa neljal korral, kuuendikud käisid suusarajal kolmel korral ja ülejäänud klassid kahel korral. Lisaks käisid Palivere põhikooli 29 õpilast Lääne maakonna koolide Suusapäeval võistlemas. Vastlapäeval käidi kogu kooliga kelgutamas ning selgitati välja kõige kiirem paar kelgurallis.

Palivere põhikool suusavõistlusel

Oru koolis käisid õpilased õpetaja Renno Silde juhendamisel sel õppeaastal nii suusatamas kui ka uisutamas. Kuna sel talvel püsis temperatuur juba novembrist pikalt miinuses, tagas see pikalt väga head tingimused uisuväljakule ja õpilased said rohkelt uisutada. Eelmisel õppeaastal käidi jällegi rohkem suusatamas. See talv uisutati novembris – detsembris ja suusaradadel käidi jaanuar – veebruar. Lisaks osaleti ka suusavõistlusel.

Oru kooli õpilased suusatamas

Oru kooli õpilased uisutamas