Kalender

Spordipreemia kandidaatide esitamise aeg jälle käes!

 Läänemaa spordipreemia reglement

 1. Konkursi eesmärk on tähtsustada, tunnustada, tõsta esile ja tutvustada üldsusele spordivaldkonnas tegutsevaid isikuid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt mõjutanud ja kaasa aidanud spordi arengule kohalikul, maakondlikul või riiklikul tasandil ning kes on andnud olulise panuse Läänemaa spordi edendamisele 2012. aastal.

2. Konkursi korraldamine ja kandidaatide esitamine

2.1. Konkursi korraldaja on spordinõukogu.

2.2. Konkursi kuulutab välja spordinõukogu.

2.3. Kandidaate konkursile võivad esitada valla- ja linnavolikogud ja –valitsused, kultuuri-, haridus-, jt asutused, mittetulundusühingud, seltsid, klubid, ühendused, kollektiivid ja üksikisikud (kandidaat ei saa ennast ise üles seada).

2.4. Spordinõukogul on õigus esitada ka omapoolseid kandidaate.

2.5. Taotlused kandidaadi kohta esitatakse elektrooniliselt aadressile  ulle.lass@lmv.ee vastavalt vormile hiljemalt 15. novembril.

2.6. Taotlused vaatab läbi spordinõukogu hiljemalt 19. novembriks ja esitab taotluse Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupile.

2.7. Kandidaate saab esitada järgmistele preemiatele:

2.7.1.  aastapreemia

2.8. Nõukogul on õigus jätta sobivate kandidaatide puudumisel preemia välja andmata.

2.9 Preemia antakse autasustatavale üle Spordiliit Läänela poolt korraldataval parimate austamise tseremoonial 18. jaanuaril 2013. aastal.

 

3. Kandidaatide hindamise soovituslikud kriteeriumid: Kandidaat on

3.1. viimase kalendriaasta (2012!) jooksul olnud olulise spordiprojekti juht;

3.2. kirjutanud artikleid ajalehtedesse, esinenud meedias;

3.3. korraldanud spordivaldkonna koolitusi;

3.4. osalenud viimase aasta jooksul erinevates spordiprojektides;

3.5. korraldanud erinevaid spordiüritusi;

3.6. osalenud spordivaldkonna koolitustel;

3.7. eelnevalt tunnustatud valdkonnasiseselt (n: sporditulemus-medal, kiitus aukirja näol);

3.8. osalenud sporditöös vabatahtliku kohtunikuna, organiseerijana…;

3.9. loonud spordimetoodikaid/uuendusi;

3.10. osalenud üleriigilises sporditöö korralduses (ümarlauad, nõukogu, komisjon);

3.11. jne…

MÄRKA TUBLISID TEGIJAID!

Info
Ülle Lass
Lääne Maavalitsus
472 5647
517 1746