Kalender

Seminar „Spordi vaimne ja füüsiline pool“

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela on korraldamas taaskord seminari.

„Spordi vaimne ja füüsiline pool“

Seminar toimub Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses 19. veebruaril.

Seekordsed teemad on noorsportlastest lähtuvad ja sihtgruppi kuuluvad ennekõike treenerid, spordiõpetajad ja lapsevanemad.

Seminarist osavõtt on Lääne maakonna treeneritele, õpetajatele  ja huvilistele tasuta. Spordiõpetajatele ja treeneritele lausa „kohustuslik“. Mujalt maakondadest huvilistele on osalemise tasu 15 eurot.

Registreeru hiljemalt 15. veebruariks SIIN

Seminari ajakava

8.45 Tervituskohv, tee, vesi

9.00 Suhtlemistreening: Tõhus suhtlemine (noor)sportlastega: kuidas, millal ja mida rääkida  (4 ak.t)

Mida teha siis, kui ei tea, mida oma sportlasele öelda, kui teie omavaheline suhtlemine ei toimi, kui sportlane saab sinust valesti aru? Tõhusate suhtlemisoskuste arendamine. Kuidas oma juhtimisstiili sobitada nii sportlase vajadustega kui ka olukorra nõudmistega. Tagasiside andmine. Uute teadmiste proovilepanek.

Käsitletavad teemad: Treeneri juhtimisstiilid, Suhtlemine vastavalt sportlase vanusele, Tagasiside liigid ja põhimõtted.

Lektoriteks Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades  kui ka ise sportlasena saavusspordis.

12.00 / 12.15 Lõuna (kohapeal)

13.00   Noorsportlaste terviseuuringute korraldus Eestis, noorsportlaste sagedasemad terviseprobleemid. Ealised iseärasused noortespordis, varajane spetsialiseerumine.

Näiteid Läänemaa terviseuuringute põhjal. Arutelu ja küsimused

Lektor  Dr. Eve Unt (Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik, spordimeditsiini ja taastusravi dotsent, Tartu Ülikool, TÜ kliinikum ja HNRK )

15.00 Ringkäik HNRK-s, mille käigus tutvustatakse kõike, mida saab kasutada sportlaste tegevusvõime hindamiseks.

Kõik osalejad saavat tunnistuse koolitusel osalemise kohta.

Seminari läbiviimist toetab Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupp.

Info:
Ülle Lass
Tegevjuht
517 1746