Kalender

Rahataotlemise võimalus Kohaliku Omaalgatuse Programmist

Tutvustatakse programmist raha taotlemise tingimusi ja korda ning räägitakse täpsemalt lahti taotluse koostamise spetsiifika.
Kohaliku omaalgatuse toetuse eesmärk on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kohalike elanike initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja koostöö tugevdamise. Programmi rakendatakse kogu Eesti territooriumil kahes sihtpiirkonnas: 1) maapiirkondades (alla 2500 elanikuga asulad) 2) linnapiirkondades (üle 2500 elanikuga asulad). Andmed Rahvastikuregistri 01.01.2010 seisuga.

Projektide nõustamise osas abi Läänemaa Arenduskeskusest. Taotluste menetlemise käigu kohta annavad infot Lääne Maavalitsuste töötajad, kes tegelevad kohaliku omaalgatuse programmi menetlemisega maakonnas.

Teabepäevadest osavõtuks registreeruda Läänemaa Arenduskeskus – Marju Lell marju@lak.ee telefonil 47 35 538 või 53095750

Infopäevad – loe täpsemalt!