Ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020: Investeerimine majanduskasvu ja töökohtadesse

Kategooria:Teatmikud
ID #8538
Kaanepilt: full (4)
Autor(id) Euroopa Komisjon
Väljaandmise aasta 2011
Väljaandja Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus
Märkused
Sisukokkuvõte

Euroopa Komisjon võttis 6. oktoobril 2011. aastal vastu seadusandliku paketi projekti, millega nähakse ette raamistik EL-i ühtekuuluvuspoliitikale aastatel 2014–2020. Komisjon esitas mitu olulist muudatust ühtekuuluvuspoliitika kujundamise ja rakendamise kohta. Kõnealune pakett võeti vastu pärast seda, kui komisjon võttis juunis 2011 vastu ettepaneku järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta samaks ajavahemikuks: eelarve Euroopa 2020. aasta strateegia elluviimiseks. Komisjon otsustas oma ettepanekus, et ühtekuuluvuspoliitika peaks endiselt olema järgmise finantspaketi oluline osa, ning rõhutas selle otsustavat tähtsust Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisel.