Tervislik liikumine

Kategooria:Teatmikud
ID #8810
Kaanepilt: kaastervliik
Autor(id) Mikael Fogelholm, Pekka Kannus, Katriina Kukkonen-Harjula jt
Väljaandmise aasta 2007
Väljaandja Medicina
Märkused

Originaaltiitel: Terveysliikunta; tõlkinud Eve Sooba

Sisukokkuvõte

Raamatus on välja toodud mitmesuguste haiguste ennetamiseks soovitatava tervisliku liikumise kestus, intensiivsus ja võimalikud piirangud. Raamatu esmase sihtrühmana on silmas peetud tervishoiuspetsialiste ning kõrgkoolide sotsiaal- ja rahvaterviseala ning liikumisalade erialade üliõpilasi. Artiklites leiavad aset käsitlemist mitmed bioloogia- ja käitumisteaduse erinevad teemad. Samuti tuuakse esile tervisliku liikumise soovitused koos põhjendustega. Raamat on mõeldud lugemiseks, õppimiseks ja metoodiliseks kasutamiseks nii tervishoiuspetsialistidele, füsioterapeutidele kui ka kõikidele oma tervisest hoolivatele inimestele.