Sportlase ettevalmistus: metoodilisi juhiseid treeneritele ja sportlastele

Kategooria:Õppematerjalid
ID #8949
Kaanepilt: sportlase-ettevalmistus-metoodilisi-18005
Autor(id) Jaan Loko
Väljaandmise aasta 2007
Väljaandja Atlex
Märkused
Sisukokkuvõte

Treeneritele, sportlastele ja kehakultuuriteaduskondade üliõpilastele mõeldud õpikus käsitletakse sportlase ettevalmistuse eri aspekte nagu üldine ja spetsiaalne kehaline ettevalmistus, jõu- ja kiirusvõimete ning vastupidavuse arendamine, tehniline, taktikaline, psühholoogiline, intellektuaalne ja integraalne ettevalmistus, sporditreeningu periodiseerimine, superkompensatsioon, individuaalse sportliku andekuse diagnostika. Õpiku autor Jaan Loko oli pikka aega Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna õppejõud, kes on avaldanud mitmeid õpikuid ning õppemetoodilisi materjale.