Kuidas edendada elanike tervist ja ennetada haigusi. 65 ideed kohaliku tasandi organisatsioonidele

Kategooria:Õppematerjalid
Sildid:rahvatervis
ID #8730
Kaanepilt: full (5)
Autor(id) Laura Aaben (koostaja)
Väljaandmise aasta 2015
Väljaandja Tervise Arengu Instituut
Märkused
Sisukokkuvõte

Käesolev juhendmaterjal on tervist ja heaolu edendavate tegevuskavade koostamise juhend maavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele. Materjal on abiks tegevuste planeerimisel rahvatervise ja tervisedenduse valdkonnas. Eelkõige on juhendi fookus kohalikel omavalitsustel, kuid sobib kasutamiseks ka eri maakondlikele ja kohalikele meeskondadele ja organisatsioonidele, kes elanike tervise ja heaolu edendamisega tegelevad.

Juhendis on käsitletud kõige olulisemaid tervisekäitumise valdkondi: toitumine, kehaline aktiivsus, suitsetamine, alkoholi ja narkootikumide tarvitamine ning vaimne tervis. Et mõista paremini iga tervisekäitumise tagamaid, on lühidalt ja lihtsalt seletatud ka peamisi tervisekäitumise mõjureid. Seejärel on iga valdkonna kohta ülevaade tegevustest, millega on võimalik inimeste käitumist selles valdkonnas mõjutada. Lisaks on kirja pandud viis olulist põhimõtet, millest tervist edendavate tegevuste planeerimisel alati kinni pidada.