Kaasava noorsootöö käsiraamat

Kategooria:Käsiraamatud
Sildid:noored
ID #8964
Kaanepilt: full (11)
Autor(id) Kristi Jüristo (toimetaja)
Väljaandmise aasta 2013
Väljaandja Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
Märkused
Sisukokkuvõte

Kaasava noorsootöö käsiraamat loob justkui silla noorte sotsiaalset kaasatust käsitlevate teaduslike materjalide, uuringute ja ülevaadete ning noorsootöötajatele suunatud erinevate praktiliste juhendmaterjalide ning metoodikakogumike vahel. Raamatu eesmärk on aidata noorsootöötajatel lahti mõtestada enda töö noorte sotsiaalse kaasatuse toetaja vaatenurgast ning kuidas rakendada enda töös kaasava noorsootöö põhimõtteid.