Eetikakoodeksite käsiraamat

Kategooria:Käsiraamatud
ID #8837
Kaanepilt: 6.1439428261_medium
Autor(id) Tartu Ülikooli eetikakeskus
Väljaandmise aasta 2007
Väljaandja Eesti Keele Sihtasutus
Märkused
Sisukokkuvõte

Käesolevas raamatus mõistetakse eetikakoodeksi all eelkõige kirja pandud normide ja/või väärtuste kogumit, mis on toeks mingis valdkonnas tekkivate moraaliprobleemide lahendamisel ja õigete käitumisviiside valikul. Käsiraamat avab eetikakoodeksi olemuse, tutvustab koodeksite erinevaid tüüpe ja räägib nende väljatöötamise ja rakendamisega seotud probleemidest. Lugeja leiab siit ka enamiku Eestis vastu võetud eetikakoodeksitest.