Eesti spordi taskuentsüklopeedia

Kategooria:Spordiajalugu
ID #8744
Kaanepilt: eesti-spordi-taskuentsüklopeedia
Autor(id) Tiit Lääne
Väljaandmise aasta 2010
Väljaandja TEA Kirjastus
Märkused
Sisukokkuvõte

Eesti spordi taskuentsüklopeediasse on valikuliselt ja lühidalt koondatud kõik olulisem meie suhteliselt lühikesest ja edukast spordiloost. Raamat toob lugejani Eesti spordiajaloo alates esimestest spordimärkidest Eesti pinnal kuni tänaste suurvõitudeni. Lugudesse on põimitud ajastu hõngu ja meeleolu ning vahetuid kommentaare. Eesti spordiajalugu on periodiseeritud – jagatud kronoloogiliselt kolmeteistkümneks perioodiks. Iga periood algab kronoloogiaga, kus on ära toodud valik olulisemaid spordisündmusi ja -saavutusi. Järgnevad tähtsamate sündmuste ja saavutuste kirjeldused. Raamatu mahtu arvestades on tehtud valikuid, kuid rohkem ruumi on saanud ikka need spordialad, mis aegade jooksul eesti rahvale enim hinge läinud.