Eesti spordi lugu

Kategooria:Spordiajalugu
Sildid:aastaraamat
ID #11593
Kaanepilt: 9789949903382
Autor(id) Kaarel Antons, Kalle Voolaid
Väljaandmise aasta 2018
Väljaandja Eesti Spordi ja Olõmpiamuuseum
Märkused
Sisukokkuvõte

Eestlased on sporti ja kultuuri alati au sees hoidnud, ometi on meie kultuuriloos olnud üks seni täitmata tühimik – puudunud on Eesti spordiajaloo tervikkäsitlus. Sellise ülevaate vajalikkusest on räägitud aastakümneid. Nüüd ongi kauaoodatud raamat valmis.
Spordimuuseumi autorite töö tulemusena on esmakordselt kokku pandud sedavõrd läbi töötatud ja mõtestatud ülevaade Eesti spordiloost. Selle keskmesse ei ole tõstetud mitte niivõrd sportlaste saavutused, võistlustulemused ja statistilised numbrid (kuigi ka need on raamatu lisades leitavad), vaid spordi laiem arengulugu Eestis läbi sajandite, alates keskajast kuni 21. sajandi alguseni, erinevates tingimustes ja ühiskondlikes muutustes. Olulise lisaväärtusena täiendab raamatut rikkalik ja osaliselt seniavaldamata illustratsioonide valik Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi kogust.
Eesti spordi lugu on meie saja-aastase Eesti lugu.