Eesti spordi aastaraamat 2014

Kategooria:Spordiajalugu
Sildid:aastaraamat
ID #8579
Kaanepilt: esar2014_esikaas
Autor(id) Toivo Kivimets, Aare Oja, Matis Song, Veiko Ulp
Väljaandmise aasta 2015
Väljaandja Menu Kirjastus
Märkused
Sisukokkuvõte

"Eesti spordi aastaraamat 2014" jätkab ligi sajandi pikkust Eesti-kesksete sporditeaberaamatute traditsiooni. Spordiajaloo tarvis on raamatu lehekülgedele talletatud kõik Eesti sportlaste medalivõidud 2014. aastal, samuti on saavutuste lehekülgedel kirjas kõigi rahvusvahelistel tiitlivõistlustel esikuuikusse jõudnute nimed. Kogu aastaraamatus sisalduv statistika on kättesaadav ka interneti andmebaasist aadressil www.sport24.ee, kuhu päev-päevalt lisandub nii ajaloolist ja ka värsket spordistatistikat Eestist, aga ka laiast maailmast.