Eesti spordi aastaraamat 1995

Kategooria:Spordiajalugu
Sildid:aastaraamat
ID #8594
Kaanepilt: 950
Autor(id) Juhan Maidlo
Väljaandmise aasta 1996
Väljaandja Eesti Kultuuriministeerium
Märkused
Sisukokkuvõte

1995. aastat mäletatakse eelkõige kui olümpiaeelset aega. Kordaminekud kutsusid esile positiivseid emotsioone ja prognoose, ebaõnnestumistele ja lootuste mittetäitmisele reageeriti enamasti lohutusega. Raamatus tuuakse välja erinevate alade parimad sportlased ja treenerid.