Eesti spordi aastaraamat 1986

Kategooria:Spordiajalugu
Sildid:aastaraamat
ID #8670
Kaanepilt: 401
Autor(id) Juhan Maidlo
Väljaandmise aasta 1991
Väljaandja Eesti Spordiamet
Märkused
Sisukokkuvõte

1986. aasta jooksul kasvas kehakultuuritegevuse osa spordis, suurenes kehakultuuri mitmesuguste vormidega regulaarselt tegelejate arv ja rahvaspordiüritustest osavõtt. Selles kogumikus tuuakse välja 1986. aasta NSV Liidu ning Eesti NSV paremad sportlased. Raamat sisaldab erinevate alade võistlusnimekirju ja statistikat.