Eesti spordi aastaraamat 1940-1949

Kategooria:Spordiajalugu
Sildid:aastaraamat
ID #8638
Kaanepilt: 899659442
Autor(id) Rein Järva, Juhan Maidlo, Erlend Teemägi
Väljaandmise aasta 2006
Väljaandja Atlex, Eesti Spordiajaloo Selts
Märkused
Sisukokkuvõte

Käesolevasse raamatusse on koondatud Eesti spordis toimunu perioodist 1940-1949, mil Eesti elu dikteerisid vaheldunud okupatsioonivõimud ning mõjutasid ka sõja-aastate ja sõjajärgse perioodi rasked olud. Sporditegevus vastuolulisel aastakümnel ei lakanud. Jätkati Eesti meistrivõistluste korraldamist enam harrastatavatel aladel, osaleti NSVL-i tugevas tippkonkurentsis ning esineti mäletamisväärselt. Iga spordiala kohta on ära toodud tulemused nii meistrivõistlustelt kui ka esivõistlustelt. On juttu ka autoritest.