Kalender

Päike ja Meri

Suvemängude üheks oluliseks osaks on lisaks sportlikule ja kultuurilisele vabaaja veetmisele ka noorte omaalgatuse edendamine ja maakondade/linnadevahelise sportlike sõprussidemete loomine.

Eesmärgiks on kaasata mängudele kuni 300 koolinoort üle Eesti ja tutvustada erinevaid võimalusi sportlike vaba aja aktiivseteks kasutamiseks  ning arendada noorte algatusvõimet ja meeskonnatööd liikumisharrastuse korraldamisel.

Osavõtjad ja osavõtjate nimeline registreerumine: EKSL maakondlik või linna liikmesorganisatsiooni poolt 03.juuniks 2011eelregistreeritud (vt. dokument- registreerumine 2011) delegatsioonjärgmises kooseisus ja põhimõtetel: kuni 15 õpilast vanuses 13 -16 aastat, valikus eelistatud on õpilased, kes ei osalenud 2010.a. suvemängudel kuid on teistele eeskujuks õppimises, spordis ja käitumises. Kuni 3 õpetajat ( täiskasvanut)  s.h delegatsiooni juht.

Nimeline registreerimine ( õpilaste + õpetajate nimed ja delegatsiooni juhikontaktandmed ( nimi, meiliaadress, mob. tel.)  toimub 15.augustil saabumisel Kärdlasse.

Suvemängude kava Suvemängude kavas on erinevad sportlikud ja kultuurilised tegevused (maastikumäng, linnaorienteerumine, veekorvpall, võrkpall, teatevõistlused,jne.).

Külla ootame huvitavaid inimesi spordi- ja teistelt elualadelt. Vaba aeg on sisustatud ühiste  tutvumis –  tantsu – ja lõkkeõhtutega.

Osavõtt sisaldab: tasuta reisijate ülevedu praamiga suunal Rohuküla – Heltermaa – Rohuküla, bussitransport Kärdlasse ja kohapeal programmi raames, majutus Kärdla ÜG-s, ( osavõtja oma magamiskott + madrats), toitlustamine Kärdla ÜG-s alates 15.august lõunasöök kuni 17. augustlõunasöök, osalemine kogu spordi-, – ja vabaaja programmis, suvemängude infomaterjalid.

Lähetav organisatsioon (koolispordi maakondlik või linnaorganisatsioon või kool) katab või aitab leida võimaluse osavõtjate transpordikulude tasumiseks, mis seotud kuni/alates  Rohuküla sadamani vastavalt 15. ja 17. augustil.

Projekti koostööpartneriteks on: Hiiumaa Spordiliit, kes on suvemängude vastutav korraldaja; Kärdla linnavalitsus, kes võimaldab mängude läbiviimise ajaks Kärdla staadioni ja spordihoonete kasutamist; Kärdla Ühisgümnaasium, kus toimub suvemängudel osalejate majutamine ja toitlustamine ning kelle spordibaase kasutatakse sportlike ürituste läbiviimiseks; Eesti Koolispordi Liidu liikmesorganisatsioonid, kelle ülesandeks on nii osalevate õpilaste välja valimine, täiskasvanud juhendajate leidminekui ka kaasa aitamine suvemängude erinevate võistluste- spordialade tutvustamisele-ettevalmistamisele.