Kalender

Huvikoolide õppevahendid uuenevad

Eesti Noorsootöö Keskuse poolt moodustatud komisjon tegi ettepaneku toetada noorte huvitegevust erinevates valdkondades kokku 91 huvikoolis.

Maakondadest said enim toetust Harjumaa (32 970 eurot), Ida-Virumaa (13 748 eurot), Pärnumaa (11 219 eurot), Lääne-Virumaa (9403 eurot) ja Tartumaa (7373 eurot).

„Eraldatud toetus on huvikoolidele- ja keskustele väga oluline, sest võimaldab kaasajastada õppevahendeid, et pakkuda veel paremat ja mitmekesisemat tegevust noortele,“ sõnas Eesti Noorsootöö Keskuse peaekspert Ene Raid.

Eesti Hariduse Infosüsteemi andmeil tegutseb Eestis hetkel 410 huvikooli, kes pakuvad huviharidust enam kui 68 tuhandele noorele.

Riigi prioriteetideks noorsootöö arendamisel on noorsootöö, sh huvihariduse kättesaadavuse suurendamine, noorsootööasutuste infrastruktuuri arendamine ja tegevuse kvaliteedi ühtlustamine.

Projektikonkurssi „Varaait“ korraldas Eesti Noorsootöö Keskus, mis teeb koostööd valitsus- ja noorsootööasutustega, kohalike omavalitsustega, noorteühingute ja teiste institutsioonidega, et arendada noortepoliitikat ja noorsootööd, pakkudes selleks väärtuslikku nõu ja teavet ning esindades, teadvustades ja kaitstes noortevaldkonna huve ning väärtusi.

Läänemaalt said toetust Haapsalu Muusikakool, Läänemaa Spordikool, Haapsalu Noorte Huvikeskus ning Lihula Muusika- ja Kunstikool.

Ülevaade taotlejatest ja toetustest

Allikas: www.entk.ee