Kalender

Muutunud on andmete uuendamise tähtajad spordiregistris

2018. a toob Eesti spordiregistrile kaasa uued andmete uuendamise tähtajad spordiorganisatsioonidele ja spordiehitistele.

Tähtajad alates 01.01.2018 Spordiorganisatsioonidele:

Ajavahemik 1. september – 31. oktoober: tegevusandmed (varem 1. märts) ja tulude-kulude 4 arvu (varem 30. juuni)

Majandusaasta aruanne ÄRle seaduses ettenähtud korras – ei muutu (üldjuhul 30. juuni)

Andmete esitamine muutub lihtsamaks, sest senise kahe korra asemel esitatakse andmeid üks kord ja orienteeruvalt samal ajal kui spordiklubid esitavad harrastajate andmeid ka muudesse andmekogudesse (EHIS, treenerite tööjõukulude toetuste süsteem, PAI jt). Samas ei tohi unustada, et kehtima jääb spordiorganisatsioonide aastaringne kohustus uuendada andmeid spordiregistris 30 päeva jooksul, juhul, kui muutuvad: kontaktandmed, tegevusalad või -valdkond, tegutsemise staatus, liikmeskond, treeneri või juhendaja tööhõive andmed, andmehaldur või tema kontaktandmed.

Spordiobjektid

Tähtajad alates 01.07.2018

  1. veebruar – uute spordiobjektide algandmete esitamine KOVidele (varem 1. okt)
  2. märts – registrisse kantud spordiobjektide andmete uuendamine (varem 1. nov)

Muus osas kehtivad objektidele kõik varasemad nõuded. 

Küsimuste korral: 

Ülle Lass
Eesti Spordiregistri piirkondlik juhtisik
+372 472 5067

Kairis Ulp
 Eesti spordiregistri juht
+372 73 03 407
kairis@spordiinfo.ee
Eesti spordiregister
http://www.spordiregister.ee