Kalender

Maavanem tunnustas tublisid Läänemaa “spordivedureid”

2009. aasta tegemiste eest said preemia Eduard Brok, Helen Priinits, Alar Källe, Heikki Sool, Janar Sõber ja Tiit Seiton. 

Eduard Brok on  laste lauatennise treenerina Vatlas tegutsenud juba 10 aastat. Töö treenerina on tema suur hobi. Treenerina on ta töökas ja nõudlik, samas aga lastega mõistev, sõbralik, julgustav ja innustav. Eduard Brok on nõutud treener kõigis Hanila valla koolides. Lisaks Vatla lastele käib Eduard Brok ka Virtsu koolis treeninguid läbi viimas. Esimest aastat oma esimesi samme lauatennises teevad Kõmsi kooli lapsed.

Lihula Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajana töötab kuuendat aastat Janar Sõber, kes lisaks õpetajaametile on tegev valla kolmes spordiklubis. Äramärkimist väärib tema tegevus suurte traditsioonidega spordiala, kreeka-rooma maadluse taaskäivitamisel Lihulas. Tema eestvedamisel on asutatud Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi „Leola“, mille peaeesmärgiks on kaasaaitamine inimeste sportlike huvide realiseerumisele ja raskejõustiku arendamine Lõuna-Läänemaal. Maadlust harrastavad tema käe all Lihula, Martna ja Hanila valla lapsed.

Vehklemisklubi En Garde treener Helen Priinitsa õpilaste 2009.a. medalid tiitlivõistlustelt ja muud tulemused räägivad tema eest. Tublide saavutustega paistsid silma Nelli Paju, Kristina Kuusk, Katrina Lehis, Sten Priinits ja Helena Koit.

Heikki Soola iseloomustati lauatennise edendamisel kui professionaali ja tõsteti esile tema head oskust õpetada arusaadavalt ja huvitavalt lauatennise tehnikat, kiideti väga hea sportlase tugevate külgede avastamise ja arendamise eest.

Alar Källe on Läänemaa spordi tõeline taustajõud ja nn “kaamerate taga peidus“ mees. Alati hinnatud abimees võistluste korraldamisel tehnilise poole pealt.
 
Tiit Seiton on juhtinud spordi tegevust vallas 12 aastat. Kõik need aastat on ta olnud ühiskondlikel alustel maadlustreener. Tema käe all on saavutanud noormaadlejad (Margus Umda, Kristjan Riis jt) häid tulemusi. Viieteistkümnel korral on tulnud tema õpilased  Eesti meistriks. Tähtsamateks Tiit Seitoni poolt korraldatud spordiüritusteks on “Martna matt” – Martna lahtised meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses  ja jalgratta sarivõistlusse “Marimetsa Kapp” (Martna etapi organiseerija ja peakohtunik).

Läänemaa spordinõukogu kuulutab välja konkursi Läänemaa spordipreemia kandidaatide leidmiseks igal aastal novembris. Lääne maavalitsus esitab taotluse spordipreemiate väljaandmiseks Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupile, kes teeb lõpliku otsuse. Spordinõukogu ettepanekuid on ekspertgrupp alati aktsepteerinud.

Spordipreemiad anti kätte 8. jaanuaril spordiliit Läänela parimate sportlaste tunnustamise üritusel restoranis Central Lääne Maavanema Neeme Suure ja Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi kontaktisiku Marju Viitmaa poolt.