Kalender

Läänemaal on nüüd kaks MOBO rada

Paralepa püsiraja 22 KP (kontrollpunkt) asukohti tähistatavad vaiad varustati MOBO infotahvlitega, millel on kujutatud QR kood ja KP tunnus. Paralepa MOBO raja stardi koht ja infotahvel asub Fra Mare SPA kõrval asuva parkla Paralepa terviseraja infostendi küljes. Paralepa MOBO rada on Eestis avatud MOBO radade nimekirjas 25-s ja vajaliku juhendmaterjali ning radade nimekirja koos kasutajate aktiivsusega näeb siit .
 
Läänemaal on kasutusel eelmise 2012. aasta oktoobris valminud 21 KP-ga Palivere MOBO rada, millel on tehtud 345 märget.
 
MOBO ehk mobiiliorienteerumine teeb võimalikuks läbida orienteerumise püsiradu kaasaegselt, asendades traditsioonilised abivahendid uute, tänapäevaste (nuti)seadmetega. Kolm ühes mobiiltelefon asendab kaarti, kompassi ja märkeseadet.

MOBO on sobiv kõigile, kes hindavad sportlikke eluviise ja on huvitatud tehnoloogiast. MOBO ei ole lihtsalt järjekordne mäng telefonis, vaid see pakub nii mõõdukat füüsilist koormust kui arendab orienteerumisoskusi. MOBO rada võib läbida üksi või koos sõpradega, endal sobival ajal ja viisil.

 
Spordiliit Läänela planeerib lähiajal (septembris) Paralepa MOBO rajal algajatele koolituse.