Kalender

Spordiliit Läänela üldkogu koosolek toimub 19. novembril kell 17.30

Koosolek toimub Haapsalus, Lihula mnt 10,  Spordikeskuse kohvikus

Päevakava:

  1. Protseduurilised reeglid (häältelugemiskomisjoni valimine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine) ja päevakorra kinnitamine
  2. Hääleõigusest üldkogu koosolekul
  3. Revisjonikomisjonist
  4. Juhatuse ettepanekul liikmemaksu tõstmine.
  5. Juhatuse liikme tagasiastumine ja uue juhatuse liikme kinnitamisest.
  6. Motivatsiooniloeng saavutamisest ja õnnestumisest.
    Lektor olgu üllatuseks osalejatele. Keegi kohaletulnutest ei pea kahetsema, esineja on väga tuntud.

Osalemisest palun teatada spordiliit@laanesport.ee  hiljemalt 16. novembriks nimeliselt. Volitatud isikutel kaasas või eelsaadetud digitaalselt allkirjastatud volikiri.

Info ja registreerimine: Ülle Lass, spordiliit@laanesport.ee, 472 5067,  517 1746