Kalender

Läänemaa Sõprade Liiga 2018 alustab peagi

Läänemaa Sõprade Liiga algab peagi. Esimene ala on tõukekelgusõit, 14. veebruaril.

Osaleb 18 võistkonda ja üks individuaalvõistleja. Registreerida võisid kõik Läänemaal elavad ja siit pärit olevad sõpruskonnad, komplekteeritud võistkonnad, ettevõtted, asutused (oma töötajatega), seltsingud ja taidlejad. Väiksemad ettevõtted/asutused võivad moodustada teise sarnasega ühise võistkonna.

Suuremaks muudatuseks on see, et igas võistkonnas registreeritakse nimeliselt maksimaalselt 15 liiget. Võistkond antakse üles esimesel alale registreerimisel. Aasta keskel liikmeid lisada ega vahetada ei saa.

Võisteldakse 19 spordialal. Selgitatakse välja parimad võistkonnad ja individuaalvõistlejad naiste ja meeste arvestuses (ka veteranid). Võistlus toimub veebruarist detsembrini. 

Projekti viib läbi Lääne Maakonna Spordiliit Läänela. Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. 

Infot sarja kohta saab: Heli Paesüld, helipaesyld@gmail.com, +372 522 1340