Kalender

Läänemaa KSL-i ÜLDKOGU

Läänemaa Koolispordi Liidu üldkogu toimub 13.juuni 2022.a. algusega kell 11.30 Haapsalus Fra Mare seminariruumis. Palume kindlustada Teie kooli kehalise kasvatuse õpetajate ja
koolispordi aktivistide kohalolek koosolekul. 08.juuniks 2022.a. teatada telefonidel 4733456 või 5187748 või kirjalikult seppi.mati@gmail.com
1. Teavitada osalemisest või mitte osalemisest.
2. Teha ettepanekuid kalenderplaanis.

Päevakorra PROJEKT:
11.00 Registreerimine
Üldkogu 11.30-13.00
• Kokkuvõte õ/a 2021/2022 võistlustest.
• Majandusaasta aruanne 2022.a.
https://www.laanesport.ee/wp-content/uploads/2022/05/Aruanne_KSL_2020.pdf
• Liikmemaksude suurused õ.a. 22/23
• Tegevuskava/kalender õ.a. 22/23
https://www.laanesport.ee/voistlusjuhendid-2021-2022/
• Arutelu: Spordiliit “Läänela” vajalikkusest Läänemaa spordisüsteemis.
• Arutelu tulemusel otsustus: Kas koolispordil on vaja olla “Läänela” liige?
• Muud küsimused
• 13.00 Lõuna registreeritud osalejatele

Palun kindlasti registreerida 08.juuni. Registreerimata osalejatele lõunat ei
garanteerita.
Juhul kui koolispordiklubi esindaja ei ole B-kaardil palun võtta kaasa volikiri klubi
esindamiseks. Koolispordiklubid, kes ei saa ise osaleda PALUN TEHA VOLITUS,
neile kes osalevad.