Kalender

Koolitused

 

 Hea spordimassöör tunneb sportlast ja tema sportlikku eriala. Olles oma ala 
 spetsialist, ei tohiks ükski alljärgnev sportlasele  huvi pakkuv küsimus jääda 
 vastuseta: 
 *        Kuidas treenida?                                                                   
                           
   
 *        Kuidas sportlast motiveerida?                                                     
                     
   
 *        Kuidas ergutada lihaseid enne algavat võistlust? 
   
 *        Kuidas parandada ja kiirendada taastumisprotsesse? 
   
 *        Missugune peab olema sportlase toitumine treening- ja puhkeperioodil? 
   
 *        Missugused on spordis sagedamini esinevad vigastused? 
   
 *        Missuguseid vahendeid kasutatakse vigastuste järgses taastusravis? 
   
 *        Millal ja kuidas alustada treeninguid pärast vigastust? 
   
 *        Missuguseid toimeaineid kasutatakse spordis? 
   
 M.I. Massaaþikooli eesmärgiks on koolitada mõtlevaid massööre. 
 Meie arvates on hea spordimassöör  mitmekülgsete teadmistega sportlase abiline, 
 kellel on põhjalikud teadmised anatoomiast, treeningõpetusest, spordivigastustest, 
 spordipsühholoogiast, taastusravist ja spordimassaaþi erinevatest toimetest ning 
 rakendamise võimalustest. 
  
 M.I.Massaaþikool kuulutab välja uue kaasaegse SPORDIMASSAAÞI spetsialiseerumiskoolituse 
  
 Koolitus algab 17.11.2007 ning kestab kaugõppe vormis 1,5 aastat. 
   
 Koolitusele võetakse õppima: 
 *        massaaþialase baaskoolituse läbinuid /või 
   
 *        meditsiinilise haridusega /või 
   
 *        kehakultuurilise haridusega /või 
   
 *        füsioterapeutilise haridusega soovijaid 
   
 Koolitust viivad läbi Eesti omaala parimad õppejõud: Lauri Rannama, Tiit Ilves, 
 Gunnar Männik, Madis Rahu, Virge Naeris jpt. 
  
 Koolitus vastab Massöör I,II,III Kutsestandardile ning on tunnustatud Eesti 
 Olümpiakomitee poolt. 
  
 Lõpetajad saavad Euroopa Liidus arvestatava spordimassööri kutsetunnistuse. 
  
 Koolituse maksumus on 19 000.- krooni, mis sisaldab kõiki õppematerjale ning 
 õppevahendeid. Võimalik koostada igale õpilasele sobiv maksegraafik. Samuti võimalik 
 taotleda EAS-lt koolituse rahastamist. 
   
 Sooviavaldused ja vajalikud dokumendid palume esitada hiljemalt 
 14. novembriks 2007.a. M.I.Massaaþikooli (kontaktisik Laivi Toots). 
  
 M.I.Massaaþikool 
 Mustamäe tee 59, Tallinn 
 Info: tel. 50 44549, email: spets@massaaz.ee 
 NB! Vaata lähemalt: www.massaaz.ee http://www.massaaz.ee