Kalender

Koolitus: ÕPETAMINE KAASAEGSES KOOLIS

 

Toimumise aeg:    31.jaanuar ja 1. veebruar 2008;  26.-27. veebruar;  31.märts ja 1. aprill;  29.-30. aprill;  6.-7. mai;  10.-11. juuni;  9.-10. september;  9.-10. oktoober

Koht: TLÜ Haapsalu kolledþ, Lihula mnt 12

Eesmärk: Kaasaegsete haridusfilosoofiliste ja kasvatusteaduslike, pedagoogiliste ja didaktikaalaste teadmiste mõtestamine, mille baasil omandatakse didaktikalisi ja metoodilisi oskusi õpetaja igapäevatööks.

Maht: 160 tundi, 4 AP

Sihtrühm: Üldhariduskoolide tegevõpetajad, kellel puudub pedagoogiline ettevalmistus. Koolitusprogramm vastab Haridusministri 26. augusti 2002.a. määrusele nr. 65 Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Tallinna Ülikooli täienduskoolituse tunnistus 160-tunnise (4AP) täienduskoolituse läbimise kohta.

Koolitaja: Viljar Aro, Mare Tereping, Ene Hiiepuu, Riina Kippak.

Hind ühele osalejale (sisaldab ka materjalide kulu):  Koolitusel osalemise tasu on 7500 krooni.


Maksmine:
arve alusel kahes osas: 1. arve tasumise tähtaeg 15. veebruar 2008 (50%); 2. arve tasumise tähtaeg 15. oktoober 2008 (50%).

Kontakt ja registreerumine:
Heli Kaldas
TLÜ Haapsalu kolledþi HariN keskuse koordinaator
tel 473 7056 (Küsida Heli), 53332542
e-mail: heli@hk.tlu.ee

Registreerumine: 18. jaanuariks 2008