Aasta Tegija kohaliku spordielu edendaja 2015 on Kristjan Liiv

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela korraldab maakonna sportlaste ja spordi eestvedajate ning kogu maakonna spordivaldkonna tunnustamist. Selle raames tunnustas Spordiliit 15. jaanuaril maakonna sportlaste ja spordivaldkonna tunnustusõhtul 2015. aasta Tegijat Kohaliku spordielu edendajat.

kristjan ja janar

Kristjan Liiv (pildil vasakul) on Lihula discgolfi pargi algataja ja rajaja. Samuti on tema abil ja algatusel ellu kutsutud Läänemaa nädalavõistlus, mis toimub üle nädala kord Lihulas ja Paliveres.

Kandidaadi esitamise ajaks oli peetud 15 osavõistlust 104 erineva osalejaga, kes on läbinud 768 rada. Keskmiselt oli etapil 25,53 osalejat. Noorim osaleja oli kümneaastane, vanim 60-aastane.  Sarjas oli läbitud kilometraaž 1152 km, põletatud kaloreid 239 616.

 Augustiks 2015 valminud raja eesmärgiks on Lihula mõisa ümbritseva territooriumi ning linnusemäe parem kasutamine ja Lihula ajaloolises keskpunktis kohalikule kogukonnale aktiivseks vaba aja veetmiseks võimaluse loomine. Seatud eesmärk on saavutatud – discgolfi harrastajate hulk kohalikus kogukonnas on märkimisväärselt suurenenud, leiavad kandidaadi esitajad.

Iga maakonna aasta tegijaid kohaliku spordielu edendaja kategoorias tunnustas ka Eestimaa Spordiliit Jõud. Kristjan Liiv sai ka Kultuurkapitali preemia.

Ka kõik teised esitatud nominendid on väga tublid tegijad.

Jaanus Getreu  on aktiivne, kohusetundlik ja sõnapidaja mees. Kuigi kõige südamelähedasemaks on talle jalgpall, leidub temas tahet ja hakkamist muretseda ka teiste alade harrastamise pärast. On alati kindlaks abiks võistluste korraldamisel ja läbiviimisel Lõuna-Läänemaal.  Tema sisukad spordijutud väljaspool lemmikala kohalikus ajakirjanduses annavad aimu mehe laiast silmaringist ja teadmistest spordis üldisemalt. Kindlasti võiks ta olla väga hea ja laiahaardeline spordiajakirjanik. Igapäevaselt juhendab Lihulas jalgpalli treeninguid.

Ann Meriste-White on ratsutamise õpetamise kunstnik. Lihtsate, õppija taset ja oskusi arvestavate ülesannete najal õpib tema käe all ratsutama nii laps kui täiskasvanu kiiresti ja veatult. Suure töö spordi propageerimisel teeb Ann Meriste-White toredate ürituste kaudu. 2015 aasta suvel ja sügisel korraldati ühtekokku 7 ratsalaagrit. 2015 aastal valmis ratsaklubil standardmõõtmetega ratsaplats. Korraldati võistlusi (kestvusratsutamine, takistussõit, koolisõit) Massus ja Metskülas, käidi võistlemas mujal Eestis.

Kalle Kruusma korraldas 2015. aastal korraldas autospordivõistlusi rahvaspordi tasemel Läänemaal, Harjumaal ja Lääne-Virumaal.

Andres Kampmann on aktiivne, kohusetundlik ja sõbralik direktor ja õpetaja, kes motiveerib ja inspireerib õpilasi sportima. Õpilased kuulavad, järgivad ja austavad oma juhendajat. Koolis juhendab laskmisringi.

Madis  Jõgisalu on Kullamaa Võrkpallifestivali korraldaja ja spordi ja eeskätt võrkpalli edendaja.

Peep  Jõevee töötab Kullamaa kehalise kasvatuse õpetajana. Kannab hoolt spordiväljakute eest. Kullamaa valla spordiüritustel on ta alati eestvedaja ja korraldaja.  Tegutseb maakonna võrkpallivõistlustel kohtunikuna.

Vatla Spordiseltsi juhatusse kuuluvad aktiivsed Maris Vaino, Taavi Linn ja Priit Tein.  Panustavad kohaliku elu edendamisse projektide kirjutamise ja eestvedamisega.  Nende eestvedamisel on rekonstrueeriti ja ehitati võrkpalliplats. Lisaks projektidele on ehitatud omajõududega pealtvaatajate pingid ning valmistatud spordiplatsi nimesilt. Regulaarseteks üritusteks on saanud iga aastane talvine korvpalliturniir, suvine jalgpalliturniir ning üritused lastele. Sel aastal korraldasid nad ka Hanila valla külade mängud. Vatla Spordiseltsist on suur rõõm tervele vallale.

Kõik esitatud olid saanud kutse ka spordipeole.