Kalender

2014. aasta on Eestis kuulutatud liikumisaastaks

 

Liikumisaasta 2014 missioon: muuta liikumine inimese igapäeva lahutamatuks osaks!

Visioon: liikudes on Eesti elanikkond aktiivsem, tervem ja jätkusuutlikum!

Eesmärgid:
– suurendada elanikkonnas liikumisharrastusega tegelejate osakaalu
– panna inimesed märkama sporti ja liikumisharrastust
– tõsta inimeste liikumise ja sportimise alast teadlikkust

Liikumisaasta 2014 – terve Eesti eest!

Infot liikumisharrastuse ja liikumisaasta programmi kohta leiab liikumisaasta kodulehelt www.liigume.ee