Kalender

Valitsus asutas Eesti Spordiregistri

Kultuuriministeeriumi pressiteade
26.05.2011

Valitsus asutas täna Eesti Spordiregistri

Valitsus kiitis oma tänasel istungil heaks Eesti Spordiregistri asutamise ning kinnitas ühtlasi registri põhimääruse. 1. juunist käivituv Eesti Spordiregister koondab andmeid spordivaldkonna eri tahkude kohta ja annab tervikliku ülevaate Eesti spordisüsteemist.

Kultuuriministeeriumi spordiala asekantsler Tõnu Seili sõnul muudab Eesti Spordiregistri loomine sporditeabe kogumise süsteemsemaks ja efektiivsemaks. „Spordivaldkonda puudutava info koondamisel on kaks olulist väljundit. Esmalt annab see nii riigile kui ka kohalikule omavalitsusele senisest veelgi süsteemsema alusmaterjali spordipoliitiliste otsuste langetamiseks. Teisalt on sellest süsteemist otseselt kasu ka kodanikele, kes saavad registri vahendusel hõlpsalt infot selle kohta, kas treeneril on olemas vajalik kutsetunnistus, leiavad teavet spordihuvikoolide ja kõikvõimalike spordiobjektide kohta,“ tõi Tõnu Seil esile.

Asekantsler Seili kinnitusel korrastab riikliku spordiregistri loomine Eesti spordisüsteemi, muutes seda avatumaks ja läbipaistvamaks. Ühtlasi hõlbustab register Kultuuriministeeriumi ja spordi katusorganisatsioonide tööd sporditegevuse korraldamisel, andes ka paremad võimalused riikliku järelvalve teostamiseks.

Eestis on varasemalt eraõiguslikel alustel toiminud treenerite register, spordiklubide ja -koolide register, möödunud aastal alustati ka spordiobjektide registri väljaarendamist. Kuna andmete esitamine eraõiguslikule andmebaasile on vabatahtlik, otsustati arendada need registrid üheks riigi andmekoguks. Alates 1. juunist käivituvasse registrisse on spordiorganisatsioonidel ja teistel asjassepuutuvatel asutustel kohustuslik andmeid esitada.

Spordiregistrit peab Spordikoolituse ja -Teabe SA, registri pidamist rahastatakse Kultuuriministeeriumi eelarvest. Spordiregister asub internetis aadressil www.spordiregister.ee 
 

Lisainfo:
Tõnu Seil
Kultuuriministeeriumi asekantsler spordi alal
tel: 511 4635

Katrin Arvisto
Kultuuriministeeriumi pressiesindaja
628 2271; 511 3124
katrin.arvisto@kul.ee
www.kul.ee