Kalender

TEADE – LÄÄNELA ÜLDKOGU

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, häältelugemise komisjoni valimine, päevakorra kinnitamine. (10 min)
2. SL Läänela tegevuste ülevaade ja tulevikuplaanid (15 min, Ülle Lass)
3. Läänemaa spordi arengukava tutvustamine ja kinnitamine (10 min, Ülle Lass)
4. Läänemaa Koolispordi Liiduga ühinemisettepaneku arutelu ja läbirääkimisotsuse kinnitamine ( 15 min, Ülle Lass)
5. SL Läänela revisjonikomisjoni aruande kuulamine ja seisukoha võtmine (10 min, Aare Vaalma)
6. SL Läänela majandusaasta aruande kinnitamine (10 min, Ülle Lass)
7. Põhikirja muudatuste kinnitamine (10 min, Ülle Lass)
8. Juhatuse liikme(te) tagasiastumine ja uu(t)e kinnitamine (10 min, Peeter Kallas)
9. Muud küsimused.

Materjalid SL Läänela liikmetele saadetakse hiljemalt 12. aprilliks.
12. aprilliks saata ettepanekud päevakorra täiendamiseks.
Teatada oma osalemisest hiljemalt 17. aprilliks 2013.

SL Läänela juhatus ootab rohket osavõttu!

PS! Peale üldkogu toimub saalihoki meistrivõistlustest huvitatud võistkondade esindajate arutelu (orienteeruvalt 19.30… 20.00).

Info ja osavõtust teatamine:
Ülle Lass
Peasekretär
SL Läänela
spordiliit@laanesport.ee
5171746