Kalender

Tagasi juurte juurde ehk algavad Rakser Rannarootsi rattasõidud

Viimaks kokku siinse võrratu looduse ning vajaduse sisustadaaktiivselt Läänemaa väheliikuvate elanike vaba aega ja propageerida tervislike eluviise, algatasime 2006. aastal jalgrattasarja Rakser Marimetsa Kapp.

Esimesel kahel aastal täitis sari kõik püstitatud eesmärgid. Igast etapist võttis osa ligi 200 inimest, pooled neist lapsed ja naised. Siis lisandus sarja vedajaks paremat treenitust taotlev Jalgrattaklubi Paralepa ning etapid muutusid pikemaks ja raskemaks. Naised ja noored osalesid aga vähem. Perekeskset ühistegevust väärtustavatest eesmärkidest kaugenemise tõttu ei leidnud Marimetsa Sõprade Selts enam motivatsiooni vankrit vedada.

Nüüd on meie tagasihoidlikust algatusest saanud tõsiseid tegijaid peibutav Läänemaa maastikurattasari Marimetsa Kapp, kuhu ei põlga sattuda ka maailmanimed. Ja tore on. Paraku puudub paljudel naistel ja lastel jõukohane võimalus rattavõistlustel osaleda. Nii tegidki mitmed endised sarjas osalejad ettepaneku käivitada uus jalgrattasari vähem harjutanud jalgratturitele.

Mõte hakkabki teoks saama – ootame kõiki endisi ja uusi sõpru osa võtma uuest sarjast nimega Rakser Rannarootsi rattasõidud 2011, mille etappe viivad läbi mitu Läänemaa spordiklubi ja külaseltsi. Sõite on tänavu neli. Juba 28.mail kutsuvad Põldotsa Rahvaspordiklubi ja Kirimäe külaselts rattureid Laikmaa Kirimäe rattasõidule. Rada kulgeb mööda endist raudteetammi, maanteed ja metsaradu. Maastik on kõigile jõukohane ja mööda mättaid turnima ei pea. Start on kell 12 Taebla vallas Kadarpiku külas Põldotsa spordiplatsil ja finiš sealsamas. Pärast sõitu saab ka ennast pesta.

Järgmisena kutsuvad Kiideva ja Puise külaseltsid 25.juunil Madis Sariku juhtimisel Kiideva-Puise rattasõidule. Mööda rannaäärseid kruusa-, metsa- ja põlluteid kulgedes saab tutvuda ka rannarahva elu-oluga. 30.juulil ootavad Peeter Kallas, Spordiklubi Nõva ja Nõva vallavalitsus kõiki Nõva Peraküla rattasõidule, kus peamiseks märksõnaks on võrratu männimets. 27.augustil toimub aga Lauri Lilleoksa juhtimisel ning Oru SC Spordiklubi ja Oru vallavalitsuse korraldusel Oru Salajõe rattasõit. Täpsemat infot püüame jagada jooksvalt.

Viimaste sõitude toimumiskohad vihjavad ka põhjusele, miks sõidud Rannarootsi nime kannavad. Kui sari elujõuliseks osutub, tuleb neid etappe ilmselt juba loodaval Rannarootsi vallal korraldada. Sõitjaid toidab AS Maag ja loodame, et supp on maitsev ja Rannarootsi lihatooted muutuvad meile veelgi omasemaks. Suppi jätkub kõigile ja seega on kõik oodatud. Osavõtutasu loomulikult ei ole.

Kuigi treenitud jalgratturitele on väljundid – Elion Estonian Cup ja Marimetsa Kapp – olemas, ootame neidki ja kindlasti koos peredega. Tarvilik on ju luua ka lastele võimalus regulaarselt tegeleda rattasõiduga ja kasvatades seeläbi tugevamatele sarjadele järelkasvu. Arvestust peame võistlusklassides  M13, N13, M, N, M40 ja N35. Tulemusi arvestatakse võistlusraja läbimise järel. Sarja üldvõitja selgitamisel lähevad arvesse kõik tulemused. Võistlejad registreeritakse ja võistlejate numbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas.

Peaauhinna paneb välja RakserSport OÜ. Teisi võitjaid autasustatakse vastavalt võimalustele, sest vaid auhindadega ei suuda me inimeste eluviise muuta. Kindlasti on aga juures neli võimalust suve jooksul oma võimeid mõõta ja treenitust teistega võrrelda. Iga osavõtt peaks tekitama soovi järgmisel korral enamat saavutada. See tähendab aga juba jalgratta sagedasemat kasutamist.

Aare Vaalma
Marimetsa Sõprade Selts

 

Rakser Rannarootsi Rattasõidud 2011 juhend

1. Eesmärgid

Rakser Rannarootsi Rattasõitude eesmärkideks on:
1.1. Läänemaa elanike vaba aja aktiivne sisustamine ja tervislike eluviiside propageerimine;
1.2. populariseerida jalgrattasporti kui tervislikku ajaveetmise viisi;
1.3. anda rattahuvilistele regulaarne võimalus enda treenituse kontrolliks ja võrrelda enda sportliku suutlikust naabritega;
1.4. luua lastele võimalus regulaarselt tegeleda rattasõiduga, kasvatades seeläbi Eesti rattaspordile järelkasvu;
1.5. väärtustada perekeskset ühistegevust.

2. Rakser Rannarootsi Rattasõitude korraldamine ja juhtimine

2.1. Rakser Rannarootsi Rattasõitude peakorraldaja on MTÜ Marimetsa Sõprade Selts.
2.2. Rakser Rannarootsi Rattasõitude etappe viivad läbi kohalikud spordiklubid koos külaseltsidega. Rakser Rannarootsi Rattasõite on neli:
Laikmaa Kirimäe rattasõit – korraldajad Põldotsa RSK, Kirimäe külaselts, Laikmaa majamuuseum
Kiideva Haeska rattasõit – korraldajad Kiideva külaselts, Haeska külaselts
Nõva Peraküla rattasõit – korraldajad Spordiklubi Nõva, Nõva vallavalitsus
Oru Salajõe rattasõit – korraldaja Oru SC Spordiklubi, Oru vallavalitsus
2.2. Rakser Rannarootsi Rattasõitude peasponsor on RakserSport OÜ
2.3. Rakser Rannarootsi Rattasõitude osavõtjaid toitlustab AS Maag, kes propageerib sellega maitsvaid lihatooteid Rannarootsi maitse järgi.
2.4. Rakser Rannarootsi Rattasõitude korraldamisega seotud otsused võetakse vastu vanematekogu istumisel. Vanematekogusse kuulub iga korraldaja poolt kaks esindajat.

3. Kalenderplaan
Laikmaa Kirimäe rattasõit, 28.05 kell 12.00 Põldotsa spordiplats
Kiideva-Puise rattasõit, 25.06 kell 12.00 Kiideva muuseumi ees
Nõva Peraküla rattasõit, 30.07 kell 12.00 Peraküla külaplats
Oru Salajõe rattasõit, 27.08 kell 12.00  Vallamaja ees

4. Rajad

4.1. Iga Rakser Rannarootsi Rattasõidu pikkus on 20 +/-5 km
4.2. Rajad valitakse vastavalt valla omapärale:
Laikmaa Kirimäe rattasõit – raudteetamm, kruusa- ja metsateed, minimaalselt asfalti
Kiideva-Puise rattasõit – kruusa-, metsa- ja põlluteed, minimaalselt asfalti
Nõva Peraküla rattasõit – kruusa-ja põllu- ja metsateed
Oru Salajõe rattasõit – kruusa-, põllu- ja metsateed, minimaalselt asfalti

5. Osavõtjad, võistlussüsteem

5.1. Rakser Rannarootsi Rattasõitudel võivad osaleda kõik, keda huvitab jalgrattasõit.
5.2. Arvestust peetakse järgmistes võistlusklassides (sünniaasta alusel):
M13 (1998 ja hiljem);
N13 (1998 ja hiljem);
M (1971 – 1997);
N (1976 – 1997);
M40 (1971 ja varem);
N35 (1976 ja varem).
5.3. Iga võistleja tulemust arvestatakse võistlusraja läbimise järel. Sõiduvõitja saab 200 punkti, iga järgnev punkti vähem;
5.4. Üldvõitja selgitamisel lähevad arvesse kõikide sõitude tulemused;
5.5. Igal sõidul võib moodustada võistkonna, millesse kuulub 4 liiget, kellest vähemalt üks peab olema kas naine (N, N35 või N13), meesveteran (M40) või poiss (M13). Võistkondade paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse kõigi võistkonna liikmete punktid;
5.6 Perevõistkonna moodustavad isa, ema ja vähemalt üks laps. Pere peab moodustama ühe leibkonna, kuid pere liikmed ei pea kandma ühte perekonnanime. Osavõistluse parima pere selgitamiseks liidetakse kõigi pere liikmete punktid.

6. Võistlustele registreerimine võistlejate numbrid
6.1. Võistlejad registreeritakse ja võistlejate numbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas stardieelse tunni jooksul.
6.2. Rakser Rannarootsi Rattasõitudel osalemiseks saab võistleja ühe numbri, mis kehtib kõigil sõitudel.

7. Ohutus ja vastutus
7.1. Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja on kohustatud täitma käesoleva juhendi nõudeid.
7.2. Kiivri kandmine on soovituslik.
7.3. Võistlustel osalevate laste eest vastutab lapsevanem või hooldaja.
7.4. Võistlejad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja muudest korraldaja poolt paigaldatud viitadest ning liikluskorraldajate märguannetest.
7.5. Varuosi ja -kumme korraldajad ei kindlusta.

8. Autasustamine
8.1. Sarja võitjaid autasustatakse vastavalt võimalustele.
8.2. RakserSport OÜpaneb auhinnaks välja peaauhinna, mille saab sõitude üldvõitja.
8.3. Spordiliit „Läänela” paneb välja rändkarikad Sarja meeste ja naiste arvestuse võitjatele.
8.4. Marimetsa Sõprade Selts autasustab spordivarustuse kinkekaartidega osavõistluste parimaid meeste (M, M40 ja M13 kokku ) ja naiste (N, N35 ja N13 kokku)  arvestuses. Kaardi väärtus vastab tulemusele: I koht 500 kr, II koht 300 kr, III koht 200 kr.
8.5. Marimetsa Sõprade Selts autasustab meenega iga osavõistluse parimat klubi ja peret.
8.6. Korraldaja võib välja panna eriauhindu.

9. Etappide korraldajad 

Laikmaa Kirimäe rattasõit Aare Vaalma, 5035864, aare@veevalve.ee
Kiideva-Puise rattasõit – Madis Sarik, 5054376, madis@meistritall.ee
Nõva Peraküla rattasõit – Peeter Kallas, 5108863, peeter@tabasalusport.ee
Oru Salajõe rattasõit – Lauri Lilleoks, 53430708, lauri.lilleoks.001@mail.ee

Allikas: laanlane.ee