Kalender

Spordistipendiumi saavad Olenko, Ladva ja vehklejad

Stipendiumide määramise aluseks on spordialaliitude ja maakondade spordiliitude taotlused. Kokku laekus taotlusi 125 kandidaadi kohta.

Komisjon võttis taotlusi hinnates arvesse sportlaste saavutatud tulemusi rahvusvahelistel tiitli- ja suurvõistlustel, vastava spordialaliidu seisukohti, sportlaste osalemist treening- ja võistlusprotsessis, professionaalset suhtumist eesmärkide saavutamisse ning arengut. Arvestati ka teiste organisatsioonide poolt eraldatud toetusi, et tagada erinevate toetuste jõudmine võimalikult laia ringi sportlasteni.