Kalender

Spordiseminar – osaluskohvik “Maasport täna ja tulevikus”

Hetke trendid suunavad kogu sporditegevuse linna. Mitte öeldes, et see halb on. Linnas on spordikool, erinevad tugevad spordiklubid. Linnas on rohkem spordisündmuseid. Meie linn on ju väike. Kuidas saab linn kaasa aidata maaspordi arengule?

Sporditöö Läänemaa omavalitsustes on väga erinev, põhiliselt sõltub see antud piirkonna tegijatest. Sporditöötaja ametikoht kohalikes omavalitsustess puudub. Kuivõrd me sellest puudust tunneme? Kas oskame üldse tunda? Paljudes omavalitsustes on sporditöö delegeeritud kohalikule spordiklubile.

Koolides on kehalise kasvatuse korraldajateks haritud ja kogemustega kaader. Üldjuhul. Puudus on palgaliastest juhendajatest spordiklubides. Kuivõrd palju aitab kohaliku spordielu edendada kohalik kool?

Tunneme huvi noortespordist seeniorspordini. Vaatame peale sporditaristule maakonnas ja räägime klubide arengust. Mõtleme huvitavaid sündmusi.

On veel palju probleeme…. Ja selleks, et spordiga tegelev ja selles osalev elanikkond saaks nendel teemadel arutleda, tulebki kokku saada – erinevate rühmatöödena osaluskohvikus nendel teemadel arutleda ja motiveerida inimesi endid suuremat algatust üles näitama.

Maasport täna meie maakonnas on suuresti kaardistatud. Aga mis saab tulevikus?

Kuulame ettekandeid, räägime kaasa, esitame küsimusi. Oodatud on omavalitsusjuhid, spordiametnikud, (harrastus)sportlased, õpetajad, treenerid ja kõik huvilised.

Tule ja räägi kaasa, muidu me ei teagi, mida sa omaette mõtled. Kui sinu mõtted on Lihulas, ainult siis on need olemas!

Sündmusega soovib spordiliit inimesed taaskord ühise laua taha rääkima saada. Osalejad saavad teadlikumaks kogukonnaelu edendavates tegevustes ning peavad olema enam motiveeritud ise neid tegevusi looma ja algatama. Seminar/osaluskohvikuga loodame teadvustada spordiliidu olulisust, suunata sporditegelasi rohkem lugema ja kirjutama maakonna spordiportaali. Kogukonna identiteedis ja arengus on info väga oluline.

Kui sinu mõtted on Lihulas, ainult siis on need olemas!

Päevakava

12.45  Saabumine ja tervituskohv
13.00 ETTEKANDED

Tarmo Volt (EMSL Jõud) räägib suurvõistluse – Eestimaa Suvemängud – mõjust maapiirkondade spordi arendamise eesmärgil

Tiina Kiislar (Move Week Eesti koordinaator) räägib liikumisnädala ja vabatahtlikkuse mõjust maaspordile

Janar Sõber (Lihula) annab ülevaate maaspordi arendamisest täna ja tulevikus Lihula valla näitel) 

Ülle Lass (Spordiliit Läänela) avaldab mõtteid maakonna spordi tänasest päevast ja tulevikumõtetest

14.30 LÕUNA

15.00 ETTEKANNE 

Pille Muni (Spordiaasta team) räägib poliitikute ja eeskujude rollidest ja olulisusest motiveerimaks inimesi rohkem liikuma

15.30 PANEELDISKUSSIOON

16.00 OSALUSKOHVIK (teemalaudade märksõnad: taristu, spordiklubi, kool, KOV, sündmus, noortespordist seeniorspordini) 

Registreerunute arvu põhjal võib liikuda ka buss (vähemalt 20 inimese bussisoov, teata registreerudes) liinil Haapsalu, Taebla, Palivere, Risti, Kullamaa, Lihula.  

 

Osalejate vahel loositakse erinevaid sportlikke auhindu!