Kalender

Spordiliit Läänela üldkogu teispäeval 18.mail kell 18:00.

P Ä E V A K O R D:
1. Tegevusaruanne                  –    H.Sool/L.Luik
2. Majandustegevuse arunne    –    H.Sool/T.Puskar
3. Revisjonikomisjoni aruanne    –   H.Tuulberg
4. Läänemaa Spordiliit Läänela põhikirja muutmisest, juhatuse ettepanekul.
5. Presidendi valimine
6. Juhatuse valimine
K O D U K O R D:
1. Üldkogust osavõtjate registreerimine alates 17:30
2. Avakõne                                  – 10 min.
3. Majandusaasta aruanne            – 20 min.
4. Revisjonikomisjoni aruanne       – 10 min.
5. Sõnavõtud kuni 15 min, kusjuures üks sõnavõtt mitte üle 3 minuti.
Planeeritud tööaeg 2 tundi.
Liidu liiget võib üldkogul esindada ainult lihtkirjaliku volikirja alusel ning iga
liige on esindatud 1 (ühe) esindajaga. (Põhikirja p.17 ja 20.)
Presidendiks ja juhatuse liikmeks kandideerijail esitada kirjalik nõusolek
ja lühike visioon spordiliidu tulevikust.