Kalender

Spordiliit Läänela juhatus otsustas oma 4. veebruaril toimunud koosolekul, et viis maakonna treenerit saavad lisapalga

Spordiliidu juhatus tegi oma otsuse kahe  koosoleku põhjalike arutelude tulemusena. Valik tuli teha 9 treeneri  taotluse põhjal.  Analüüsiti saabunud taotlusi, küsiti lisateavet ning konsulteeriti taotlustega seotud omavalitsustega ja EOK-ga.

Lõpliku valiku tegemisel osutusid oluliseks treenerite kvalifikatsioon ja  tahe oma litsentsi säilitada, treeninggruppide täituvus ning treeneri töömaht. Kaalukeeleks  sai oma noortegruppidega (6-12 klass, vähemalt kümme noort) osalemine Eesti meistrivõistlustel, spordialade traditsioonid ja kandepind maakonnas. Väärikaid kandidaate oli rohkem, kui rahalisi võimalusi.

Spordimeisterlikkuse gruppide treenerid 2014-2016 aastatel on Helen Nelis-Naukas (meistertreener, vehklemine 1,0 kohta),  Kaja Ladva (vanemtreeneri kutsetunnistuse pikendamine taotlemisel, kergejõustik 0,5 kohta), Mati Seppi (meistertreener, laskmine 0,5 kohta), Janar Sõber (vanemtreener kutsetunnistus taotlemisel, maadlus 0,5 kohta) ja Vello Kuhi (vanemtreener, tennis 0,5 kohta).  Treenerite tulemused vaadatakse vähemalt kord aastas üle,  et veenduda nende gruppide õiges valikus. Spordimeisterlikkuse treeninggrupi kriteeriumite täitmise muutumisel võidakse juhatuse poolt teha muudatusi treenerite koosseisudes.   

EOK pakub ühele treeninggrupile täiskoormusega (24 tundi nädalas) toetust 640 eurot kuus, mida saab kasutada treeneri töö tasustamiseks.

Analoogsed treeninggrupid on  pilootprojektiga moodustatud juba 2011. aastal Tartumaal, Jõgeva- ja Viljandimaal. 2012.a Põlvamaal, 2013.a Pärnumaal ning alates 2014 a. veebruarist  moodustatakse grupid Läänemaal, Järvamaal ja Hiiumaal.

 

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela